Politică de confidențialitate

Cine suntem

Adresa sitului web este: www.guido.ro este deținut si operat de S.C. BUSINESS INTELLIGENCE S.R.L

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, guido.ro are obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului de pe guido.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate, statistică.

Astfel, guido.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter-ul saptamanal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

guido.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul guido.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate in scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre și a preîntampina încălcarea securitații, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, guido.ro va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află in relații de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și catre Parchet, Poliție, Instanțele judecatorești si altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitati stergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la adresă: Str. Mihai Eminescu nr. 182 Sector 2 București, România.